Home

Woonzorgcentrum De Ark

Wie is wie

Het algemeen beleid van woonzorgcentrum De Ark is in handen van vzw Ouderenzorg Triade en wordt gecoördineerd en ondersteund vanuit vzw Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland of kortweg Samen Ouder.

Het woonzorgcentrum functioneert als een autonoom centrum met een eigen werking gedragen door een gemotiveerde equipe medewerkers.

 

 

 

Contactpersoon sociale dienst en opnames : Leen De Vuyst, 03 - 780 94 20      leen.devuyst@dearkzc.be

Dagelijks verantwoordelijke woonzorgcentrum : Els Van Verre, 03 - 780 94 11  els.vanverre@dearkzc.be

Diensthoofden zorg : Joke Van Steenlandt

Coördinerend en raadgevend arts : Dr. Serge Lievens

Algemeen directeur : Hilde Servotte