Home

Woonzorgcentrum De Ark

Samenwerking

Samenwerking vormt een belangrijk sleutelbegrip voor woonzorgcentrum De Ark.
 
De algemene coördinatie en begeleiding op beleidsniveau verloopt binnen het Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland of kortweg Samen Ouder. Deze vzw staat ook in voor 3 andere woonzorgcentra in het Waasland : Het Hof en Heilig Hart-Tereken in Sint-Niklaas en Grootenbosch in Beveren.
 
Deze samenwerking vertaalt zich zowel op beleidsniveau vanuit een gezamenlijk directiecomité als binnen de ontplooiing van een centrale administratie waarbij ondersteunende functies zoals onthaal, boekhouding en personeelsadministratie overkoepeld georganiseerd worden.
Woonzorgcentrum De Ark werkt samen binnen een netwerk van diverse zorgvoorzieningen als partner van vzw ABRAM. Op die manier wordt expertise, ondersteuning en ervaring uitgewisseld over verschillende diensten en sectoren.
 
Bewonersgerichte samenwerking is er  met diverse doorverwijzers zoals de sociale diensten van ziekenhuizen, mutualiteiten en thuiszorgdiensten.
 
Binnen SEL Waasland is het woonzorgcentrum vertegenwoordigd op niveau van de raad van bestuur en de lokale werking binnen de eerstelijnsdiensten. Meer info : https://www.selwaasland.be/ZorgpadDementieWaasland
 
Thematische samenwerking is er ook met AZ Nikolaas via de functionele binding en de begeleidingscommissie ontslagmanagement, met het regionaal Overlegplatform Dementie en met het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland.
 
Vanuit het lidmaatschap van Zorgnet-Icuro wordt samengewerkt met andere zorgvoorzieningen zowel regionaal als provinciaal.
 
Een specifieke samenwerking is er met vzw Familiehulp die in de gebouwen van De Ark een dagopvangcentrum voor senioren organiseren onder de naam Noah.
 
Kaderend binnen de zorg voor een degelijke opleiding voor toekomstige zorgkundigen en verpleegkundigen wordt samengewerkt met diverse scholen uit de regio waarbij woonzorgcentrum De Ark fungeert als een stageplaats.
 
 
Abram Foundation