Home

Woonzorgcentrum De Ark

Historiek

Woonzorgcentrum De Ark zoals wij dit vandaag kennen is de verderzetting van een lange traditie van zorg in de regio Sint-Niklaas en meer bepaald op de locatie waar de huidige infrastructuur gebouwd is.

Deze traditie kon ontspruiten uit het initiatief van 4 dames die zich in 1769 op deze plek vestigden. Onder de naam 'Klein Spinhuis' organiseerden zij zich met als doel ten dienste te staan van wie behoeftig of ziek was.

 

Dit 'Klein Spinhuis'  vormde de basis voor de congregatie van de Zusters van Sint Filip Neri in de Kalkstraat in Sint-Niklaas. Vanuit hun eigen spiritualiteit geïnspireerd door de Heilig Filipus Neri, startten zij met werken van naastenliefde door het organiseren van onderwijs en ziekenzorg. 
 
Tot 1848 werden door de zusters bejaarden opgevangen binnen de kloostergemeenschap als apostolaat.  Men noemde deze inwonende senioren in de volksmond 'kostkopers'. Dit illustreert dat deze traditie nog ver verwijderd stond van de hedendaagse ouderenzorg.
 
Vanaf 1848 lag het accent van de caritatieve werking van de zusters hoofdzakelijk binnen het domein onderwijs. In opdracht van het bisdom Gent werd de eerste bewaarschool in Sint-Niklaas gesticht. Deze kreeg de volksnaam 'Kabaskesschool' verwijzend naar de korfjes waarin dagelijks een broodje klaar lag voor ieder kind.
 
Ondertussen groeide de congregatie verder uit met vertakkingen in Limburg en Vlaams-Brabant waar ondermeer aan onderwijs, kinderopvang en thuisverzoring werd gedaan door de zusters.
 
Met de invoering van de pensioenrechten voor religieuzen in het onderwijs werd in het hoofdklooster te Sint-Niklaas gezocht naar zinvolle inzet voor de nog vitale gepensioneerde zusters. Op die manier kwam vanaf 1964 bejaardentehuis 'Home Avondvrede' tot stand. Dit erkende rusthuis is de voorloper van het huidige woonzorgcentrum De Ark.
 
In 1990 werd het beheer van dit rusthuis overgedragen van de congregatie naar een autonome vzw. En circa 5 jaar later zag men opportuniteiten om het oorspronkelijke kloostergebouw dat ook 'Home Avondvrede' huisvestte te vervangen door een nieuwbouw. Hierin kwam een apart klooster voor de zustergemeenschap en werd 'Zorgcentrum De Ark' ondergebracht in een meer aangepaste en huiselijke omgeving.
 
De historische kapel uit 1875 die zowel door de zustergemeenschap als door het woonzorgcentrum gebruikt wordt, is de bouwkundige getuige van het oorspronkelijke kloostergebouw in de Kalkstraat. 
 
Deze stap betekende niet alleen de metamorfose voor de huisvesting maar vormde ook de aanzet voor de ontwikkeling van een hedendaagse voorziening voor zorgbehoevende senioren vanuit een visie die de bewoner centraal stelt. Er werd vanaf dan ook sterk ingezet op meer gespecialiseerde zorg voor personen met dementie.
 
Sedert 2010 is vzw Zorgcentrum De Ark een onderdeel geworden van vzw Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland of kortweg Samen Ouder. De exploitatie van het woonzorgcentrum valt onder vzw Ouderenzorg Triade als onderdeel van Samen Ouder.