Home

Woonzorgcentrum De Ark

Actueel

Alle bewoners van WZC De Ark ontvangen een informatieblad dat 3-maandelijks verschijnt onder de toepasselijke titel 'ARK-tualiteit'. Naast een terugblik op voorbije activiteiten vindt men hier ook een aanbod aan informatieve en onderhoudende artikels.